Jeigu draudžiatės Allianz

Raskite atsakymus į visus savo klausimus!

Deklaruodami pajamas susigrąžinkite iki 300 EUR* GPM nuo faktiškai sumokėtų gyvybės draudimo įmokų šių asmenų naudai:

  • savo
  • sutuoktinio
  • nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių)
  • Neįgalių vaikų (įvaikių, globotinių)

GPM lengvata taikoma nuo sumokėtų gyvybės draudimo įmokų ir kitų GPM įstatyme išvardintų išlaidų, kurių suma neviršija 1 500 EUR bei 25 proc. metinių gyventojo apmokestinamųjų pajamų, t. y. darbo užmokesčio, individualios veiklos ir kitų pajamų, kurios yra apmokestinamos 15, 20 ir 32 proc. GPM tarifu. 

GPM lengvata turite teisę pasinaudoti tik, jeigu faktiškai mokėjote gyvybės draudimo įmokas. Jeigu įmokas už jus sumokėjo darbdavys ar kitas asmuo, GPM lengvata negalite pasinaudoti.

* Susigrąžinamos lengvatos dydis nurodytas įvertinus, kad gyventojo pajamos yra apmokestinamos 20 proc. GPM tarifu. Jeigu gyventojo pajamos yra apmokestinamos kito dydžio GPM tarifu, susigrąžinamos lengvatos dydis gali kisti (didėti arba mažėti).

Sutartį išlaikius 10 ir daugiau metų, jūsų investicinis prieaugis, t.y. skirtumas tarp sumokėtų įmokų ir sukauptos vertės, nebus apmokestinamas GPM. Primename, kad pelnas, viršijantis 500 EUR, gautas investavus tiesiogiai (indėliai, vertybiniai popieriai), o ne per gyvybės draudimą, bus apmokestinamas GPM.

Visą sutarties laikotarpį naudokitės GPM lengvata ir susigrąžinkite 20 proc.* sumokėtų gyvybės draudimo įmokų. Sutartį išlaikius 10 ir daugiau metų ir jūsų atžalai sulaukus pilnametystės, sukauptos lėšos nebus apmokestinamos GPM**.

* Susigrąžinamos lengvatos dydis nurodytas įvertinus, kad gyventojo pajamos yra apmokestinamos 20 proc. GPM tarifu. Jeigu gyventojo pajamos yra apmokestinamos kito dydžio GPM tarifu, susigrąžinamos lengvatos dydis gali kisti (didėti arba mažėti).

** Jeigu 2017 m. ir vėliau nekeitėte draudimo sutartyje numatyto naudos gavėjo, išskyrus atvejus, kai naudos gavėją pakeitėte dėl naudos gavėjo mirties ar dėl santuokos pabaigos (pradžios), arba jeigu naudos gavėją – savo vaiką (įvaikį, globotinį) pakeitėte kitu savo vaiku (įvaikiu, globotiniu).

Visą sutarties laikotarpį naudokitės GPM lengvata ir susigrąžinkite 20 proc.* sumokėtų gyvybės draudimo įmokų. Sutartį išlaikius 5 ir daugiau metų ir sulaukus minimalaus pensinio amžiaus***, jūsų sukauptos lėšos nebus apmokestinamos GPM**.

* Susigrąžinamos lengvatos dydis nurodytas įvertinus, kad gyventojo pajamos yra apmokestinamos 20 proc. GPM tarifu. Jeigu gyventojo pajamos yra apmokestinamos kito dydžio GPM tarifu, susigrąžinamos lengvatos dydis gali kisti (didėti arba mažėti).

** Jeigu 2017 m. ir vėliau nekeitėte draudimo sutartyje numatyto naudos gavėjo, išskyrus atvejus, kai naudos gavėją pakeitėte dėl naudos gavėjo mirties ar dėl santuokos pabaigos (pradžios), arba jeigu naudos gavėją – savo vaiką (įvaikį, globotinį) pakeitėte kitu savo vaiku (įvaikiu, globotiniu).

*** Minimalus pensinis amžius yra ne daugiau kaip 5 metai iki LR socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatyto senatvės pensijos amžiaus.

Visą sutarties laikotarpį naudokitės GPM lengvata ir susigrąžinkite 20 proc.* sumokėtų gyvybės draudimo įmokų. Sutartį išlaikius 5 ir daugiau metų, jūsų sukauptos lėšos nebus apmokestinamos GPM**.

* Susigrąžinamos lengvatos dydis nurodytas įvertinus, kad gyventojo pajamos yra apmokestinamos 20 proc. GPM tarifu. Jeigu gyventojo pajamos yra apmokestinamos kito dydžio GPM tarifu, susigrąžinamos lengvatos dydis gali kisti (didėti arba mažėti).

** Jeigu 2017 m. ir vėliau nekeitėte draudimo sutartyje numatyto naudos gavėjo, išskyrus atvejus, kai naudos gavėją pakeitėte dėl naudos gavėjo mirties ar dėl santuokos pabaigos (pradžios), arba jeigu naudos gavėją – savo vaiką (įvaikį, globotinį) pakeitėte kitu savo vaiku (įvaikiu, globotiniu).

Neįgalūs asmenys – asmenys, kuriems nustatytas nuo 0 iki 25 proc. ar nuo 30 iki 40 proc. darbingumo lygis, arba neįgalūs vaikai, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

GPM lengvata susigrąžinama deklaruojant gyvybės draudimo įmokas  metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (forma GPM311), kurią iki kitų metų gegužės 1 d. reikia pateikti VMI.

Prisijungę prie Elektroninio deklaravimo sistemos, metinės pajamų mokesčio deklaracijos  G dalyje („Išlaidos, mažinančios pajamas“) patikrinkite pateiktų duomenų teisingumą. Duomenis apie gyvybės draudimo įmokas į deklaraciją perkėlė VMI pagal Allianz pateiktą informaciją. 

Gyvybės draudimo įmokos, sumokėtos pagal skirtingas sutartis, deklaruojamos atskirose deklaracijos eilutėse.

Jeigu nebuvote faktinis gyvybės draudimo įmokų mokėtojas, deklaracijoje pateiktus duomenis pašalinkite. GPM lengvata turite teisę pasinaudoti tik, jeigu faktiškai mokėjote draudimo įmokas.

Deklaracijoje pateiktus duomenis taip pat galite pašalinti, jeigu GPM lengvata nenorite naudotis, arba koreguoti, jeigu GPM lengvata norite naudotis daliai įmokų, tik vienai gyvybės draudimo sutarčiai ir kt. 

Perskaičiuotas GPM grąžinamas LR Mokesčių administravimo įstatyme numatytais terminais.

Daugiau informacijos rasite www.vmi.lt.

Teisė pasinaudoti GPM lengvata turi būti pagrįsta atitinkamais dokumentais:

  • draudimo polisu
  • įmokų sumokėjimą patvirtinančiais dokumentais, turinčiais privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus
  • draudimo įmonės išduotu laisvos formos dokumentu, patvirtinančiu, kad nurodytas įmokas įmonė gavo.

    Šių dokumentų kartu su metine pajamų mokesčio deklaracija pateikti nereikia, tačiau privaloma saugoti ne trumpiau kaip 10 metų po deklaracijos pateikimo.

Galite pritaikyti GPM lengvatą 2019 metais ir vėliau sumokėtoms papildomoms II pakopos pensijų įmokoms, jeigu mokėjote papildomas įmokas ir kaupiate maksimaliai, t.y. esate pasirinkęs kaupimo formulę 3 proc. nuo savo darbo užmokesčio + 1,5 proc. valstybės subsidija nuo vidutinio darbo užmokesčio (VDU) ir atitinkate GPM įstatymo 21 straipsnio reikalavimus.

Daugiau informacijos rasite VMI interneto puslapyje: www.vmi.lt

GPM lengvata galite pasinaudoti Elektroninio deklaravimo sistemoje arba iš VMI internetinio puslapio parsisiuntę ir užpildę GPM311 formą.

mobile application
mobile application
Apskaičiuokite kokią GPM lengvatą galite susigrąžinti nuo sumokėtų gyvybės draudimo įmokų
alt
Ieškote dokumentų ar formų?
alt
Visus mūsų dokumentus - paslaugų sąlygas, aprašus, rezultatus, šablonus ir formas - rasite vienoje vietoje