Tvarumo politika parengta pagal ir taikytina kartu su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje. Politikoje aprašomi pagrindiniai principai ir gairės, kurių laikosi Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB, vertindama tvarumo riziką investicinių sprendimo priėmimo procese.

Su mūsų finansiniais produktais susijusiomis investicijomis neatsižvelgiama į ES aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos kriterijus.

 

Ankstesnės redakcijos