Privatumo politika

Asmens duomenis renkame ir naudojame tik teisėtais tikslais, sąžiningai, atsakingai. Kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus jums, jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik tada ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui. Norėdami užtikrinti asmens duomenų saugumą, naudojimo būtinybę, nuolatos peržiūrime ir atnaujiname dokumentus bei su duomenų valdymu susijusius verslo procesus.

Privatumo politikoje taip pat rasite išsamią informaciją apie savo teises, įtvirtintas Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente bei asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Slapukų naudojimo politika

Slapukai (angl. cookies) – tai maži tekstiniai duomenų rinkiniai (failai), sudaryti iš raidžių ir skaitmenų, kuriuos interneto svetainės prašo jūsų naršyklės (pavyzdžiui, „Internet Explorer“, „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“, „Opera“, „Safari“, kt.) išsaugoti jūsų kompiuteryje arba kitame mobiliajame įrenginyje (pavyzdžiui, mobiliajame telefone ar planšetėje). Slapukai prisimena jūsų veiksmus ir prioritetus bei leidžia jums kiek įmanoma patogiau naršyti mūsų interneto svetainėse.

Mūsų klientų teisių bei interesų apsauga yra kertinis mūsų tikslas, todėl jūsų asmeninės informacijos saugumo užtikrinimas mums yra labai svarbus. Mūsų naudojami slapukai nekaupia informacijos, kuri leistų identifikuoti jūsų asmens duomenis ar kitokiu būdu / forma pažeistų jūsų privatumą. Mūsų naudojami slapukai leidžia atpažinti, kad anksčiau lankėtės mūsų interneto svetainėse, padeda atvaizduoti mūsų interneto svetainių struktūrą bei turinį, užtikrina galimybę teikti jums paslaugas. Prie šios informacijos prieigą turi mūsų darbuotojai bei svetainių turinio valdymo įrankių paslaugas teikiančios įmonės.

Pranešėjų apsauga

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, sukūrėme specialų el. pašto adresą pranesk@allianz.lt, kuriuo galite pranešti, jeigu įtartumėte viešojo intereso pažeidimą ar teisės pažeidimą, susijusį su mūsų įmonės veikla (sukčiavimas, vagystė, konkurencijos, apskaitos ir/ar mokesčių teisės pažeidimai ir pan.). Taip pat galite pranešti anonimiškai per nuorodą: https://www.bkms-system.com/Allianz.

Norėdami pateikti pranešimą per pranesk@allianz.lt, užpildykite žemiau pridėtą formą  ir išsiųskite ją aukščiau nurodytu el. paštu. Pranešimą galite siųsti ir adresu Lvivo g. 25, Vilnius, ant voko su prierašu „Konfidencialu“ nurodę šį adresatą: Allianz Finansinių nusikaltimų rizikos valdymo grupei. Patvirtinę Jūsų pateiktos informacijos gavimą, per  10 darbo dienų informuosime Jus apie Jūsų pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą. Išnagrinėję informaciją apie pažeidimą, informuosime Jus  apie priimtus sprendimus, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis.

Aukščiau nurodyti pranešimų kanalai yra skirti tik informacijai apie Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nurodytus pažeidimus ir / ar įmonės veikloje įtariamus finansinius nusikaltimus, konkurencijos teisės pažeidimus teikti ir nėra skirti skundams dėl paslaugų ar aptarnavimo kokybės, taip pat pranešimams, siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus.

Informaciją apie pažeidimą pateikiančių asmenų konfidencialumą užtikriname. Informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui dėl informacijos pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo ar šmeižto, jeigu teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Dalyvavimo politika

Vadovaujantis Allianz valdybos patvirtinta Dalyvavimo politika, balsavimas akcininkų susirinkime laikomas reikšmingu, jeigu Allianz turi daugiau nei 5% balsavimo dalyko arba turimų akcinės bendrovės akcijų skaičiaus. Atsižvelgiant į tai informuojame, kad 2019, 2020, 2021, 2022 metais Allianz įgyvendindama akcininko teises nedalyvavo reikšminguose balsavimuose.


Ankstesnė redakcija

 

Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčai

Lietuvos bankui priskirta kompetencija spręsti vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus, kylančius iš finansinių paslaugų teikimo. Vartotojo ginčų su finansų rinkos dalyviais procesas:

https://www.lb.lt/lt/daugiau-apie-gincus-su-finansiniu-paslaugu-teikeju

 

Tvarumo politika

Su mūsų finansiniais produktais susijusiomis investicijomis neatsižvelgiama į ES aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos kriterijus.