Privatumo politika

Asmens duomenis renkame ir naudojame tik teisėtais tikslais, sąžiningai, atsakingai. Kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus jums, jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik tada ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui. Norėdami užtikrinti asmens duomenų saugumą, naudojimo būtinybę, nuolatos peržiūrime ir atnaujiname dokumentus bei su duomenų valdymu susijusius verslo procesus.

Privatumo politikoje taip pat rasite išsamią informaciją apie savo teises, įtvirtintas Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente bei asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Slapukų naudojimo politika

Slapukai (angl. cookies) – tai maži tekstiniai duomenų rinkiniai (failai), sudaryti iš raidžių ir skaitmenų, kuriuos interneto svetainės prašo jūsų naršyklės (pavyzdžiui, „Internet Explorer“, „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“, „Opera“, „Safari“, kt.) išsaugoti jūsų kompiuteryje arba kitame mobiliajame įrenginyje (pavyzdžiui, mobiliajame telefone ar planšetėje). Slapukai prisimena jūsų veiksmus ir prioritetus bei leidžia jums kiek įmanoma patogiau naršyti mūsų interneto svetainėse.

Mūsų klientų teisių bei interesų apsauga yra kertinis mūsų tikslas, todėl jūsų asmeninės informacijos saugumo užtikrinimas mums yra labai svarbus. Mūsų naudojami slapukai nekaupia informacijos, kuri leistų identifikuoti jūsų asmens duomenis ar kitokiu būdu / forma pažeistų jūsų privatumą. Mūsų naudojami slapukai leidžia atpažinti, kad anksčiau lankėtės mūsų interneto svetainėse, padeda atvaizduoti mūsų interneto svetainių struktūrą bei turinį, užtikrina galimybę teikti jums paslaugas. Prie šios informacijos prieigą turi mūsų darbuotojai bei svetainių turinio valdymo įrankių paslaugas teikiančios įmonės.

Mūsų interneto svetainėse naudojami slapukai:

Detalesnę informaciją, kaip pasirinkti tokius interneto naršyklės nustatymus, kurie ribotų arba neleistų įrašyti visų ar dalies slapukų jūsų kompiuteryje ar kitame mobiliajame įrenginyje, bei tai, kaip tvarkyti jau įrašytus slapukus, galite rasti oficialiame jūsų naudojamos interneto naršyklės tinklapyje, pavyzdžiui:

 • „Internet Explorer“,
 • „Google Chrome“,
 • „Mozilla Firefox“,
 • „Opera“,
 • „Safari“,
 • kituose prieinamuose šaltiniuose*.

Jūsų teisės

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 • gauti informaciją apie tai, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais;
 • reikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis;
 • apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtu interesu;
 • atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
 • pateikti skundą dėl mūsų atliekamo asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.vdai.lrv.lt, jei manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jūsų teises ir teisėtus interesus pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.

Plačiau apie jūsų teises ir asmens duomenų tvarkymą galite pasiskaityti Privatumo politikoje, esančioje mūsų interneto tinklapyje www.allianz.lt, skiltyje „Teisinė informacija“.

Slapukų politikos pakeitimai, atnaujinimas

Naudojami slapukai gali būti keičiami siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, todėl, atsižvelgiant į tokius pasikeitimus, informacija apie slapukus yra reguliariai atnaujinama. Rekomenduojame periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kuriose rasite naujausią Slapukų naudojimo politikos versiją.

Kontaktinė informacija

Norėdami pasinaudoti jums priklausančiomis teisėmis ar pateikti užklausą apie mūsų tvarkomus jūsų asmens duomenis, taip pat kilus klausimams dėl mūsų naudojamų slapukų jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną šiais būdais: elektroniniu paštu duomenys@allianz.lt, telefonu +370 (5) 210 4574 arba paštu adresu Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB, Lvivo g. 25, 09320 Vilnius.

*Rekomenduojame interneto svetainę www.allaboutcookies.org, kurioje rasite detalią informaciją apie slapukus ispanų, prancūzų bei anglų kalbomis.

Pranešėjų apsauga

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, sukūrėme specialų el. pašto adresą pranesk@allianz.lt, kuriuo galite pranešti, jeigu įtartumėte viešojo intereso pažeidimą ar teisės pažeidimą, susijusį su mūsų įmonės veikla (sukčiavimas, vagystė, konkurencijos, apskaitos ir/ar mokesčių teisės pažeidimai ir pan.). Taip pat galite pranešti anonimiškai per nuorodą:

Norėdami pateikti pranešimą per pranesk@allianz.lt, užpildykite žemiau pridėtą formą  ir išsiųskite ją aukščiau nurodytu el. paštu. Pranešimą galite siųsti ir adresu Lvivo g. 25, Vilnius, ant voko su prierašu „Konfidencialu“ nurodę šį adresatą: Allianz Finansinių nusikaltimų rizikos valdymo grupei. Patvirtinę Jūsų pateiktos informacijos gavimą, per  10 darbo dienų informuosime Jus apie Jūsų pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą. Išnagrinėję informaciją apie pažeidimą, informuosime Jus  apie priimtus sprendimus, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis.

Aukščiau nurodyti pranešimų kanalai yra skirti tik informacijai apie Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nurodytus pažeidimus ir / ar įmonės veikloje įtariamus finansinius nusikaltimus, konkurencijos teisės pažeidimus teikti ir nėra skirti skundams dėl paslaugų ar aptarnavimo kokybės, taip pat pranešimams, siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus.

Informaciją apie pažeidimą pateikiančių asmenų konfidencialumą užtikriname. Informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui dėl informacijos pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo ar šmeižto, jeigu teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Dalyvavimo politika

Vadovaujantis Allianz valdybos patvirtinta Dalyvavimo politika, balsavimas akcininkų susirinkime laikomas reikšmingu, jeigu Allianz turi daugiau nei 5% balsavimo dalyko arba turimų akcinės bendrovės akcijų skaičiaus. Atsižvelgiant į tai informuojame, kad 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 metais Allianz įgyvendindama akcininko teises nedalyvavo reikšminguose balsavimuose.


Ankstesnė redakcija

 

Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčai

Lietuvos bankui priskirta kompetencija spręsti vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus, kylančius iš finansinių paslaugų teikimo. Vartotojo ginčų su finansų rinkos dalyviais procesas:

https://www.lb.lt/lt/daugiau-apie-gincus-su-finansiniu-paslaugu-teikeju

 

Tvarumo politika

Su mūsų finansiniais produktais susijusiomis investicijomis neatsižvelgiama į ES aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos kriterijus.