3 žingsniai iki Allianz draudimo išmokos gavimo
 

boy slipping on the puddle of water

Nutiko draudžiamasis įvykis? Sužinokite, kokių dokumentų reikės:

man pointing at tablet

Pasirinkite jums patogiausią dokumentų pateikimo būdą:

 • dokumentus bei informaciją kompiuteriu pateikite per „Mano Allianz“ elektroninę formą
 • atsiųskite el. paštu, kurį esate nurodęs mums kaip kontaktinį
 • atvykite į artimiausią mūsų dummy skyrių ar biurą arba pateikite savo finansų konsultantui
man videochatting with agent on the tablet

Gaukite išmoką!

 • išmoką pervesime į sutartyje nurodyto naudos gavėjo banko sąskaitą
 •  
 • gavę visus reikalingus dokumentus, išmoką įprastai pervedame per keletą dienų, bet neužtrunkame ilgiau nei 30 dienų

Sužinokite, kokius dokumentus turite pateikti

Mirus apdraustajam

Pagrindiniai dokumentai:

 • užpildyto ir pasirašyto pranešimo apie mirtį originalas (pranešimą užpildyti čia);
 • medicininio mirties liudijimo arba mirties įrašą liudijančio išrašo originalas arba notaro patvirtinta kopija;
 • naudos gavėjo asmens dokumento kopija.

Papildomi dokumentai:

 • mirties dėl ligos atveju – sveikatos priežiūros įstaigos medicininis išrašas;
 • nelaimingo atsitikimo atveju – teisėsaugos institucijos pažyma;
 • nelaimingo atsitikimo darbe atveju – nelaimingo atsitikimo darbe akto kopija;
 • kiti dokumentai, jei tokių prireiktų tiriant įvykio aplinkybes.

Mirus apdraustajam vaikui, Apdraustojo vaiko gyvenimo trukmės draudimas

Pagrindiniai dokumentai:

 • užpildyto ir pasirašyto pranešimo apie mirtį originalas (pranešimą užpildyti čia);
 • medicininio mirties liudijimo arba mirties įrašą liudijančio išrašo originalas arba notaro patvirtinta kopija;
 • vaiko gimimo liudijimo arba gimimo įrašą liudijančio išrašo kopija;
 • naudos gavėjo asmens dokumento kopija.

Papildomi dokumentai:

 • mirties dėl ligos atveju – sveikatos priežiūros įstaigos medicininis išrašas;
 • kiti dokumentai, jei tokių prireiktų tiriant įvykio aplinkybes.

Mirus naudos gavėjui vaikui, gyvybės draudimas „Studentas“

Pagrindiniai dokumentai:

 • užpildyto ir pasirašyto pranešimo apie mirtį originalas (pranešimą užpildyti čia);
 • medicininio mirties liudijimo arba mirties įrašą liudijančio išrašo originalas arba notaro patvirtinta kopija;
 • draudėjo asmens dokumento kopija.

Papildomi dokumentai:

 • kiti dokumentai, jei tokių prireiktų tiriant įvykio aplinkybes.

Tapus neįgaliu, Apdraustojo mirties ar invalidumo dėl nelaimingo atsitikimo draudimas visiškai praradus darbingumą, Apdraustojo visiško ir nuolatinio darbingumo praradimo draudimas praradus darbingumą, Atleidimo nuo draudimo įmokų mokėjimo draudimas

Pagrindiniai dokumentai:

 • užpildyto ir pasirašyto prašymo draudimo išmokai gauti originalas (prašymą pildyti čia);
 • apdraustojo asmens dokumento kopija;
 • naudos gavėjo asmens dokumento kopija;
 • sveikatos priežiūros įstaigos medicininis išrašas.

Papildomi dokumentai:

 • nelaimingo atsitikimo atveju, jei įvykį tiria policija – teisėsaugos institucijos pažyma;
 • nelaimingo atsitikimo darbe atveju – nelaimingo atsitikimo darbe akto kopija;
 • nedarbingumo pažymėjimo, jei toks buvo išduotas, kopija;
 • medicininė pažyma, patvirtinanti draudėjo nedarbingumą, trunkantį ilgiau nei 180 d., Atleidimo nuo draudimo įmokų mokėjimo draudimo atveju;
 • gydytojų komisijos išvada dėl darbingumo praradimo, Apdraustojo visiško ir nuolatinio darbingumo praradimo draudimo atveju;
 • kiti dokumentai, jei tokių prireiktų tiriant įvykio aplinkybes.

Susirgus, Stacionarinio gydymo draudimas „Būk sveikas“

Susirgus kritine liga, Kritinių ligų draudimas „Kritinės ligos“

Patyrus traumą, Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų „Būk atsargus“

Pagrindiniai dokumentai:

 • užpildyto ir pasirašyto prašymo draudimo išmokai gauti originalas (prašymą pildyti čia);
 • apdraustojo asmens dokumento kopija;
 • naudos gavėjo asmens dokumento kopija;
 • sveikatos priežiūros įstaigos medicininis išrašas.

Papildomi dokumentai:

 • medicininis išrašas iš jūsų Esveikatos paskyros (dokumento atsisiuntimo instrukciją rasite čia)
 • kaulų lūžių ir išnirimų atveju – rentgenograma;
 • nelaimingo atsitikimo atveju, jei įvykį tiria policija – teisėsaugos institucijos pažyma;
 • nelaimingo atsitikimo darbe atveju – nelaimingo atsitikimo darbe akto kopija;
 • ligos istorija, tyrimų rezultatai;
 • nedarbingumo pažymėjimo, jei toks buvo išduotas, kopija;
 • kiti dokumentai, jei tokių prireiktų tiriant įvykio aplinkybes.
Pagrindiniai dokumentai:
 
 • užpildyto ir pasirašyto prašymo draudimo išmokai gauti originalas (prašymą pildyti čia);
 • naudos gavėjo asmens dokumento kopija.

Papildomi dokumentai:

 • pranešimas apie naudojimąsi gyventojų pajamų mokesčio lengvata – tik sutartims, sudarytoms po 2003-01-01, jei naudos gavėjas vyresnis nei 26 metų
Pensijų išmoka priklauso nuo jūsų sukauptos sumos ir, pagal galiojančią tvarką pasirinktos rūšies. Daugiau apie tai skaitykite Pensijų išmokų  skiltyje arba kreipkitės el. paštu pensija@allianz.lt .

 

Dažniausiai užduodami klausimai

Draudimo išmoka mokama į draudimo sutartyje nurodyto naudos gavėjo banko sąskaitą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį.

Gavę visą informaciją, reikšmingą draudžiamojo įvykio tyrimui, draudimo išmoką išmokėsime nedelsdami. Jeigu draudimo išmokos neišmokėsime per 30 dienų nuo prašymo draudimo išmokai gauti gavimo dienos, apie įvykio tyrimo eigą informuosime raštu.

Jei apdraustasis yra nepilnametis, tai draudimo išmoka dėl jo traumos ar kritinės ligos mokama apdraustajam į jo vardu atidarytą banko sąskaitą.
Prašymą draudimo išmokai gauti ir aukščiau nurodytus dokumentus galite pateikti savitarnos svetainėje mano.allianz.lt arba el. paštu ismokos@allianz.lt . Siekdami užtikrinti asmens duomenų saugumą, prašome dokumentus siųsti iš el. pašto adreso, kurį esate mums nurodęs kaip kontaktinį.

Išmokų apmokestinimas

Išmokos, mokamos įvykus draudžiamajam įvykiui (mirties, sveikatos sužalojimo ar ligos atveju), neapmokestinamos (GPM įstatymo 17 str. 1 d. 13 p.).
Išmokų apmokestinimas priklauso nuo to, ar pagal gyvybės draudimo sutartį sumokėtoms gyvybės draudimo įmokoms, nepriklausomai nuo įmokų rūšies, buvo taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata, taip pat nuo sutarties išlaikymo termino, išmokos gavėjo amžiaus išmokos gavimo dieną ir kt.
atskaitymai

 

Jeigu jūsų apmokestinamosios pajamos ne iš darbo santykių, į kurias įskaičiuojamos ir apmokestinamos išmokos pagal gyvybės draudimo sutartis (išskyrus GPM įstatymo 6 str. 12 d. nurodytas pajamas), viršija 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių per metus, viršijanti dalis apmokestinama 20 proc. GPM tarifu (vietoj 15 proc. tarifo). Viršijančią dalį privalote deklaruoti metinėje pajamų deklaracijoje ir sumokėti papildomą 5 proc. GPM iki kitų metų gegužės 1 d. (GPM įstatymo 27 str. 1 d., 5 d.).

Detalesnę informaciją apie draudimo išmokų ir išmokų nutraukus gyvybės draudimo sutartį arba pasibaigus sutarties laikotarpiui apmokestinimą bei apmokestinamųjų pajamų mažinimą sumokėtomis gyvybės draudimo įmokomis galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt.

Mokesčių tikslais periodinės ir investicinės įmokos pagal tą pačią gyvybės draudimo sutartį vertinamos vienodai kaip gyvybės draudimo įmokos.

Investicinės vertės išmokėjimui taikoma tokia pati išmokų apmokestinimo tvarka: vertinama, ar pagal gyvybės draudimo sutartį sumokėtoms tiek periodinėms, tiek investicinėms įmokoms buvo taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata ir kitos sąlygos.

alt
Ieškote dokumentų ar formų?
alt
Visus mūsų dokumentus - paslaugų sąlygas, aprašus, rezultatus, šablonus ir formas - rasite vienoje vietoje