Allianz Lietuva 2022 finansiniai rezultatai stabilūs

Praėjusieji 2022-ieji metai dėl įtemptos geopolitinės situacijos, neramių kapitalo rinkų ir išaugusios infliacijos buvo sudėtingi visiems. Nepaisant to, Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB generalinė direktorė Asta Grabinskė teigia, jog gyvybės draudimas bei finansinis saugumas klientams išliko nemažiau reikšmingas. 

Tvirtos pozicijos gyvybės draudimo rinkoje

„Mūsų įmonei 2022 metai buvo ypatingi. Tai pirmieji metai, kai dirbome būdami globalios Allianz grupės nariais. Kartu tai didžiulių geopolitinių ir ekonominių iššūkių metai mūsų regionui ir pasauliui. Didelį dėmesį skyrėme prisitaikymui veikti šiomis sąlygomis, siekdami, jog mūsų klientai kuo mažiau jaustų įtampų tiek rinkose, tiek dėl savo finansinės ateities. Itin daug skyrėme dėmesio mūsų įmonės integracijai į Allianz, vieną didžiausių ir stipriausių turto valdymo ir draudimo grupių pasaulyje. Didžiuojamės mūsų profesionalių finansų konsultantų tinklo ir atsidavusios centrinio biuro komandos darbu bei pasiektu stabiliu finansiniu rezultatu“, - teigia Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB generalinė direktorė Asta Grabinskė. 

Lietuvos banko duomenimis, 2022 metais visos Allianz Lietuva pasirašytos gyvybės draudimo įmokos augo iki 63,7 mln. eurų (61 mln. eurų 2021 m.). Allianz Lietuva įmonės pelnas liko tame pačiame lygyje, jis po mokesčių siekė 11,8 mln. eurų (11,7 mln. eurų 2021 metais). Valdomas gyvybės draudimo ir pensijų fondų klientų turtas viršijo 1 milijardą eurų, o klientų sutarčių skaičius toliau augo iki 305 tūkst. (302 tūkst. 2021 m.). Lietuvos banko duomenimis Allianz Lietuva išmokos gyvybės draudimo klientams nelaimės atveju 2022 m. lyginant su 2021 m. augo 6,7 proc. ir pasiekė 5,4 mln. eurų.
„Pagal išmokas gyvybės draudimo klientams nelaimės atveju 2022-aisiais užėmėme pirmą vietą šalies gyvybės draudimo rinkoje. Išliekame didžiausia finansinė atrama savo klientams nelaimės ir ligos atveju, ir jau daugiau nei dešimt metų esame daugiausiai išmokų savo klientams išmokanti gyvybės draudimo bendrovė visoje Lietuvoje“, – apibendrina A. Grabinskė.