Prašome susipažinti su atnaujinta Privatumo politika

Informuojame, kad prisijungėme prie pasaulinės draudimo grupės Allianz ir mūsų įmonės pavadinimas pasikeitė iš Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“ į Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB. Pažymime, kad jūsų asmens duomenis renkame ir naudojame tik teisėtais tikslais, sąžiningai, atsakingai. Kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus jums, jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik tada ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui. Norėdami užtikrinti asmens duomenų saugumą, naudojimo būtinybę, nuolatos peržiūrime ir atnaujiname dokumentus bei su duomenų valdymu susijusius verslo procesus.

Atnaujinome Privatumo politiką, paaiškinančią, kaip renkame, naudojame, saugome, perduodame jūsų asmeninę informaciją, nepriklausomai nuo to, ar jūs tiesiogiai bendraujate su mumis, ar per finansų konsultantą, ar naudodamiesi mūsų paslaugomis internetu (klientų savitarnos svetainėje Mano Allianz). Privatumo politikoje mes:

  • patikslinome asmens duomenų tvarkytojų sąrašą bei asmens duomenų tvarkymo tikslus;
  • papildėme šaltinius, iš kurių galime gauti asmens duomenis;
  • įtraukėme informaciją apie įmokų mokėtojų asmens duomenų tvarkymą.

Privatumo politikoje taip pat rasite išsamią informaciją apie savo teises, įtvirtintas Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente bei asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Su atnaujinta Privatumo politika galite susipažinti ČIA