Prašome susipažinti su atnaujinta Privatumo politika

Jūsų asmens duomenis renkame ir naudojame tik teisėtais tikslais, sąžiningai, atsakingai. Kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus jums, jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik tada ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui. Norėdami užtikrinti asmens duomenų saugumą, naudojimo būtinybę, nuolatos peržiūrime ir atnaujiname dokumentus bei su duomenų valdymu susijusius verslo procesus.

Atnaujinome Privatumo politiką, paaiškinančią, kaip renkame, naudojame, saugome, perduodame jūsų asmeninę informaciją, nepriklausomai nuo to, ar jūs tiesiogiai bendraujate su mumis, ar per finansų konsultantą, ar naudodamiesi mūsų paslaugomis internetu (klientų savitarnos svetainėje Mano Allianz). Privatumo politikoje mes papildėme asmens duomenų gavėjų sąrašą.

Privatumo politikoje taip pat rasite išsamią informaciją apie savo teises, įtvirtintas Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente bei asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Su atnaujinta Privatumo politika galite susipažinti ČIA